O nama

Mark Twain je jednom prilikom rekao “Bore samo označavaju mesto na kojem je bio osmeh",  Dom za negu i smeštaj starih i nepokretnih Senior Plus  možda ne može izbrisati bore ali može zadržati osmeh Vašim starima.

Dom za smeštaj i negu starih i nepokretnih osoba Senior plus je Ustanova socijalne zaštite koja svoje usluge pruža na tri lokacije u gradu. Dugogodišnje iskustvo i ukazano poverenje od strane srodnika naših korisnika jeste ogledalo našeg uspeha i razlog našeg opstajanja svih ovih godina. Multidisciplinarni pristup našeg stručnog tima koji čine socijalni radnici, lekari, medicinske sestre, glavne sestre, negovateljice , kao i  ostalo pomoćno osoblje čini kamen temeljac profesionalnog odnosa prema svakom našem korisniku. Ceneći potrebu svake individue dom za stare  Senior plus se trudi da svakom  korisniku omogući da na dostojanstven način provodi svoje dane starosti u prijatnom okruženju. Adekvatna nega, pažnja, topla reč našeg osoblja učiniće da se stari lakše adaptiraju na novu sredinu u domu a Vi ćete znati da ste napravili odgovornan korak ukazavši nam poverenje.

Dom za stare Senior plus sa posebnom pažnjom ističe sistematičan rad sa korisnicima obolelim od demencije i Alchajmerove bolesti koje duguje svom stručnom timu lekara, radnih terapeuta , socijalnih radnika i medicinskih sestara. Osim nege i stručnog rada sa ovom kategorijom korisnika, tim Senior Plusa otvara vrata podrške i pomoći i njihovim članovima porodica za rešavanje svih dilema, pitanja ali i pripreme za očekivani tok bolesti .

Osim nege, smeštaja i medicinskog nadzora u ustanovi Senior Plus postoji mogućnost fizioterapeutskog rada na rehabilitaciji osoba posle celebro-vaskularnog insulta. Osim fizikalne terapije sprovodi se i svakodnevna radna terapija u skladu sa individualnim mogućnostima i interesovanjima savkog korisnika.  Dom za stare Senior Plus vodi računa i o mentalnom stanju svojih korisnika. Ne dozvoljavamo da našim korisnicima dan bude pun sivila i monotonije pa iz tog razloga naši socijalni radnici u saradnji sa radnim terapeutima osmišljavaju različite zabavne aktivnosti u Senior Plusu.

Dom za negu i smeštaj starih lica SENIOR PLUS nudi svoje usluge na tri lokacije:

  • SENIOR PLUS 1 – Lipovački put 13, Beograd
  • SENIOR PLUS 2 – Darinke Jevrić 40, Beograd
  • SENIOR PLUS 3 – Vojvode Vlahovića 3v, Beograd

Domovi za stare SENIOR PLUS poseduju dozvolu za rad od strane Ministarstva rada, zapošljavanja, socijalna i boračka pitanja i to:

  • SENIOR PLUS 1 dozvolu pod brojem: 022-02-0032/2008-19
  • SENIOR PLUS 2 dozvolu pod brojem: 022-02-00010/2012-19 
  • SENIOR PLUS 3 dozvolu pod brojem: 022-02-00019/2014-19

Smeštaj se realizuje u sobama različitih kapaciteta i u skladu za zdravstvenim stanjem korisnika (nezavisna, polu-zavisna i zavisna kategorija).

Ustanova SENIOR PLUS pruža adekvatnu medicinsku negu 24h, gde su korisnici propraćeni od strane lekara, socijalnog radnika, radnog terapeuta, fizioterapeuta, kvalifikovanog medicinskog osoblja.

U sva tri doma, SENIOR PLUS 1, SENIOR PLUS 2 i SENIOR PLUS 3  zaposleno je osoblje obučeno u radu sa dementnim osobama, osobama obolelim od Alchajmerove bolesti, vaskularne demencije.

Organizujemo, takođe, različite vrste specijalističkih pregleda, rehabilitaciju od strane fizioterapeuta nakon bolničkog lečenja, svakodnevno merenje pritiska, merenje šećera u krvi, davanje infuzije, plasiranje katetera, davanje injekcija, saniranje dekubitalnih rana.

Ustanova SENIOR PLUS 1 propisuje ishranu koja se prilagođava potrebama korisnika u smislu zdravstvene bezbednosti i bezbednosti hrane i po HACCP je sistemu.

Posete korisnicima od strane srodnika su moguće svakodnevno u terminima od 9 do 12h i od 16:30 do 18:30h.

 

         

Važne informacije

Pročitajte važne informacije i uslove za prijem

Savetovalište

Savetovalište u okviru doma dostupno je svim korisnicima

Zaposlenje

Ukoliko želite da postanete deo našeg tima

Društvena odgovornost

Učešće u humanitarnim akcijama - pomoć prihvatilištu