Senior Plus 2

Dom za negu starih i nepokretnih lica SENIOR PLUS 2 svojim korisnicima pruža usluge stanovanja, ishrane, nege, kulturno-zabavne, rekreativne i druge aktivnosti, usluge brige i staranja i druge usluge zavisno od potreba i sposobnosti te interesovanja korisnika.

Dom SENIOR PLUS 2 se nalazi u Beogradu, u prijatnom ambijentu naselja Višnjička Banja, u blizini obale reke Dunav, na adresi Darinke Jevrić 40.

 

 Dom pruža usluge dnevnog boravka penzionera i drugih starih lica, na osnovu ugovora koji se može zaključiti sa menadžmentom Doma.
 

       

02
02
04
04
15
15
25
25
30
30
34
34
37
37
41
41

Važne informacije

Pročitajte važne informacije i uslove za prijem

Savetovalište

Savetovalište u okviru doma dostupno je svim korisnicima

Zaposlenje

Ukoliko želite da postanete deo našeg tima

Društvena odgovornost

Učešće u humanitarnim akcijama - pomoć prihvatilištu