Ishrana

Program ishrane u Ustanovi  Senior Plus 3  je osmišljen u saradnji sa nutricionistom i obuhvata pet obroka (tri glavna jela i dve užine, po sistemu HACCP) koji su prilagođeni zdravstvenom stanju i trenutnim potrebama korisnika.

Obroci se planiraju tako da po nutritivnom sadržaju odgovaraju korisnicima usluga prema starosnoj strukturi i opštem zdravstvenom stanju. Takvi obroci, kroz dobar izbor namirnica, obezbeđuju pravilan dnevni unos energetskih, gradivnih i zaštitnih materija.

Posebna pažnja usmerena je na režim ishrane dijabetičara.
 

Važne informacije

Pročitajte važne informacije i uslove za prijem

Savetovalište

Savetovalište u okviru doma dostupno je svim korisnicima

Zaposlenje

Ukoliko želite da postanete deo našeg tima

Društvena odgovornost

Učešće u humanitarnim akcijama - pomoć prihvatilištu