Kućna nega

Sa starošću postepeno opadaju funkcionalne sposobosti svake osobe pri čemu ona postaje zavisna od svojih najbližih. Često srodnici nisu u mogućnosti da na adekvatan način odgovore na sve složenije  njihove potrebe  dok sa druge strane stari nemoćni bez obzira na teško zdravstveno stanje ne žele da napuste svoje domove. Upravo iz tog razloga Ustanova za smeštaj i negu starih lica Senior Plus organizovano pruža uslugu nege i brige o Vašim starima u kućnim uslovima.

Kućna nega sprovedena od strane stručnog osoblja u dinamici i obimu koja odgovara osobi koja je koristi, što vama omogućava da otputujete, odmorite se, a pritom ne osećate grižu savesti jer je vama draga osoba adekvatno zbrinuta i pri tom nije na teretu rodbine, prijatelja ili komšije niti je napustila toplinu svog doma. Usluge kućne nege su namenjene starim i bolesnim osobama kojima je neophodna pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Bez obzira da li se radi o pokretnim, polupokretnim ili nepokretnim licima naše negovateljice sa višegodišnjim iskustvom a sve u dogovoru sa korisnikom usluga staraće se o njihovoj ličnoj higijeni , higijeni postelje i prostorije u kojoj borave. Redovno praćenje njihovog rada na terenu i savetovanje u oblasti socijalne zaštite je obaveza Ustanove Senior Plus i naših socijalni radnika a sve sa ciljem najboljeg ostvarivanja interesa korisnika. (DODATO) To je ono što vam nudi tim za kućnu negu Ustanove za stara lica “SENIOR PLUS”.

Posebno ističemo bogato iskustvo naših negovateljica u radu sa osobama obolelim od demencija i Alchajmerove bolesti. Naš cilj je zadržati i očuvati postojeći korisnikov potencijal što je moguće duže.

Negovateljica i gerontodomaćica pruža usluge pomoći u kući prema dogovoru sa korisnikom usluga i to:

  • kompletna higijena korisnika (kupanje, brijanje, sečenje noktiju, frizer)
  • hranjenje, oblačenje i pomoć pri kretanju korisnika usluga;
  • previjanje, prevencija dekubitusa, kontrola pri uzimanju lekova, praćenje krvnog pritiska;
  • održavanje higijene objekta – čišćenje, provetravanje, uredjivanje sobe za dnevni boravak korisnika, kao i održavanje higijene kuhinjskih i sanitarnih prostorija i uredjaja;
  • pranje posudja, sitnog rublja u veš mašini, prostiranje i peglanje;
  • usluge nabavki iz samoposluga, pripremanje brzih jela i serviranje;
  • nabavka uputa za specijalističke preglede, nabavka lekova i odvodjenje na pregled;

Pored navedenih usluga podrazumevaju se posete socijalnih radnika i davanje saveta iz oblasti socijalne zaštite u cilju ostvarivanja najboljeg interesa korisnika, kao i posete lekara opšte prakse koji prati zdravstveno stanje korisnika usluge.

Cenovnik usluga kućne nege na mesečnom nivou:

 Od ponedeljka do petka:
 2 sata dnevno  18.000,00 din
 4 sata dnevno  25.000,00 din
 6 sati dnevno  28.000,00 din
 8 sati dnevno  37.000,00 din
 12 sati dnevno (od 7h do 19h)  49.000,00 din
 12 sati dnevno (od 19h do 7h)  53.000,00 din
 24 sata  105.000,00 din

 

 Sedam dana u nedelji:
 2 sata dnevno  25.000,00 din
 4 sata dnevno  33.000,00 din
 6 sati dnevno  39.000,00 din
 8 sati dnevno  43.000,00 din
12 sati dnevno  65.000,00 din
24 sata  120.000,00 din


Isključivo usluga kupanja  1.500,00 din

 

Važne informacije

Pročitajte važne informacije i uslove za prijem

Savetovalište

Savetovalište u okviru doma dostupno je svim korisnicima

Zaposlenje

Ukoliko želite da postanete deo našeg tima

Društvena odgovornost

Učešće u humanitarnim akcijama - pomoć prihvatilištu