Medicinske usluge

Zdravstvena zaštita našim korisnicima se pruža na nivou primarne zdravstvene zaštite. Adekvatna nega i 24-očasovni nadzor su usluge koje domovi SENIOR PLUS pružaju svojim korisnicima od strane lekara opšte prakse i stručnog medicinskog osoblja. Po potrebi se angažuju lekari specijalisti iz različitih oblasti (neuropsihijatar, psiholog, internista, kardiolog…). Svakodnevno se prati zdravstveno stanje korisnika:

  • merenja pritiska,
  • telesne temperature,
  • nivoa šećera u krvi,
  • svakodnevno davanje terapije.

Stručna medicinska pomoć i podrška dostupna je korisnicima doma svakodnevno 24h. Sprovodjenje propisane terapije od strane lekara realizuju medicinske sestre-tehničari(intra muskularna, intra venska, infuziona terapija).Redovno se vrše laboratorijski nalazi.

U cilju očuvanja i poboljšanja pokretljivosti korisnika Senior Plus pruža se usluge fizikalne terapije i rehabilitacije. Timskim pristupom i aktivnim metodama naš stručni tim u koordinaciji sa radnim i fizioterapeutima omogućiće korisnicima sa paraplegijama adekvatan tretman i oporavak u obimu koji njihovo zdravstveno stanje dozvoljava. Takodje, pružamo pomoć licima kojima je potrebna dodatna nega ,tretman posle celobro-vaskularnog insulta. Radnom terapijom, kroz socijalno i emotivno prilagodjavanje, razvijanje samostalnosti nastojimo da kod obolelog vratimo ili delimično uspostavimo što je veći procenat samostalnosti. Stručni tim Ustanove socijalne zaštite Senior Plus se razlikuje od drugih upravo zato što ne radi na pacijentu već sa pacijentom, pristupom koji obolelog motiviše da koristi sve svoje psihičke i fizičke potencijale.

Dom za negu i smeštaj starih lica SENIOR PLUS na svim svojim lokacijama vodi računa i o mentalnom zdravlju svojih korisnika. Dobro raspoloženje, motivacija izlazak iz depresije je osnovni cilj naše ardno-okupacione terapije. Pored individualnog pristupa svakom korisniku, grupna terapija ima pozitivan odraz na celokupno stanje i ublažava utisak izolovanosti od porodice.

Pored svega navedenog Ustanova SENIOR PLUS ima potpisan ugovor i o poslovno-tehničkoj saradnji sa HITNOM POMOĆI koja nam je na raspolaganju 24h dnevno.

 

ambulanta u Senior Plusu 3
ambulanta u Senior Plusu 3
ambulanta u domu za stare
ambulanta u domu za stare
dvokrevetna soba u Senior Plusu
dvokrevetna soba u Senior Plusu
fizioterapeut u Senior Plusu
fizioterapeut u Senior Plusu
medicinske usluge u domu
medicinske usluge u domu
medicinsko osoblje u domu senior Plus
medicinsko osoblje u domu senior Plus
nega korisnika u domu za stare
nega korisnika u domu za stare
pregled lekara u starackom domu
pregled lekara u starackom domu
rad sa fizioterapeutom u gerontoloskom centru
rad sa fizioterapeutom u gerontoloskom centru
rad sa fizioterapeutom
rad sa fizioterapeutom

Važne informacije

Pročitajte važne informacije i uslove za prijem

Savetovalište

Savetovalište u okviru doma dostupno je svim korisnicima

Zaposlenje

Ukoliko želite da postanete deo našeg tima

Društvena odgovornost

Učešće u humanitarnim akcijama - pomoć prihvatilištu